OTİZM ULUSAL EYLEM PLANI İL İZLEME VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününde ilk toplantısı yapılan “Otizm İl İzleme ve Değerlendirme Kurulunun” 13.11.2018 Salı günü ikinci toplantısı yapılmıştır. Vali Yardımcısı Serdar DEMİRHAN başkanlığında yapılan toplantıya; Belediye Başkan Yardımcısı Ferit YENİCE, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın ACAY ve Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürü Ebru ALİBEYOĞLU, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cemalettin GÜVEN, İl Sağlık Müdürlüğünden Dr. Aytaç KESGİN ve Psikolog İlknur Hasret AKDOĞAN, Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı Hüseyin AKTURAN, Kafkas Üniversitesinden Arş Gör. Gamze ALAK,  İş- Kur İl Müdürlüğünden Melek KOCA ve STK temsilcisi Neval ERDOĞDU katılmıştır
Otizm Spektrum Bozukluğu; Dünya’da ve Türkiye’de artan yaygınlık oranlarıyla dikkat çeken özel bir gruptur. OSB’nin yaygınlığı konusunda kesin bilgiler bulunmamakla birlikte tüm ırklarda, etnikgruplarda kısaca her toplumda görülmektedir. OSB tanısının ilk geliştirildiği dönemde on binde bir olarak verilen görülme sıklığı, ABD’de “Hastalıklar Kontrol Etme ve Önleme Merkezi”nin 2012 verilerine göre seksen sekizde bir iken günümüzde OSB’nin her altmış sekiz çocuktan birini etkilediği belirtilmiştir. Ülkemizde son yıllarda ivme kazanan yeni engelliler politikasının sonucu olarak, engelli bireylerin yaşam kalitesinin arttırılması ve sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Engelli bireylerin yaşam alanlarında karşılaştığı sorunlara yönelik temel hak ve hizmetlere ilişkin yasal düzenlemeler ihtiyaca göre gerçekleştirilmekle birlikte özellikle OSB olan bireylere yönelik spesifik çalışmalar yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, yeni engellilik politikasının bir sonucu olarak her engel grubunun sorunlarının ayrı ayrı çalışılmasının alanın sorunlarının tespitine ve çözümüne hazırlayacağı katkı nedeniyle ”Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı” hazırlanmıştır.
                Ulusal Eylem Planı doğrultusunda yapılan toplantıda il yerelinde yapılan çalışmaların sunumu yapılmıştır. Toplantının açılış konuşmasını Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın ACAY yapmıştır. Psikolog Ebru ALİBEYOĞLU Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün çalışmalarını anlatan bir sunum gerçekleştirmiştir. Psikolog İlknur Hasret AKDOĞAN da İl Sağlık Müdürlüğünün çalışmalarından bahsetmiştir. Toplantıda Ulusal Eylem Planı kapsamında erken teşhis-tedavi ve ilgili kurumlarca rehberlik hizmetlerinin önemi üzerinde durulmuştur. Erken teşhis ile gerekli rehberliğin sağlanabilmesi için de İl Sağlık Müdürlüğü ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında iletişim ağı oluşturulmasına karar verilmiştir. Ayrıca Aile Hekimliklerinde bazı psikolojik gelişim testlerinin uygulanıp uygulanamayacağı konuşulmuştur. İlde bulunan otizm tanısı almış çocukların aileleri ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile temas kurulmasına karar verilmiştir.
Toplantıya katılan kurumların bir birleri ile işbirliği içinde çalışmalarını sürdürmelerinin faydalı sonuçlar  oluşturacağına vurgu yapılarak, Nisan ayında tekrar toplanılmak üzere kurul başkanı Sayın Serdar DEMİRHAN tarafından toplantı sona erdirilmiştir